Udělejte první krok

Udělat první krok a odhodlat se k návštěvě odborníka je často velice složitý a zdlouhavý proces. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Vám představit několik příběhů těch, kteří se odhodlali a pomoc vyhledali a byli diagnostikováni s ADHD.

Na začátek je vhodné uvést, že požádat o odborné posouzení potíží je krok statečný, ve kterém je patrné úsilí o zlepšení. Nejedná se tedy o snahu „získat“ diagnózu jakožto „výmluvu“ pro své chování, jak by mohlo být okolím klienta mylně vykládáno. Na základě diagnostiky je však možné získat vysvětlení pro své dlouhotrvající potíže a s pomocí odborníka se je učit zvládat.

Paní Kateřina dodává: „Hledáme-li výmluvy, nebudeme trávit dlouhé hodiny na vyšetřeních či na terapii. Hledáme-li řešení, budeme spíše ochotni obětovat svůj čas. Takto můžeme od sebe oba případy rozeznat a nabídnout více důvěry těm, kdo se snaží.“

Pohled okolí na psychické problémy je i dnes velice problematický, pan Dobroslav uvádí: „Stigmatizace v naší společností je pořád tak silná, že pro Vás bude určitě lepší hledat pomoc tam, kde na Vás nebudou koukat jako na líného, pořád se vymlouvajícího a omlouvajícího se podivína“. Co je ale v dnešní době relativně snadné je získávání informací. Existují mnohé anglické podcasty, či testy a česká brožura, které se problematice ADHD věnují.

Mohou informace a diagnostika reálně pomoci?

Pan Dobroslav to popisuje následovně: „Nevěděl jsem, jak moje potíže řešit, jak jsou vážné. Nevěděl jsem, že mám potíže, které vyžadují odbornou pomoc. Myslel jsem si, že to musím vyřešit a zvládnout sám. Nikdo z rodiny zřejmě také neměl tušení, jak je situace vážná. Určitě mám teď mnohem více informací, pořád se snažím získávat další a postupně je vpravovat do svého života. Zcela jistě nastal posun v rodině. Myslím, že skončil boj o to, jestli to je, nebo není vážné, rodina chápe že ano.“

Paní Kateřina dodává: “Chápu ostych lidí, kteří se bojí vyhledat pomoc. Ale v případě ADHD se vyplatí tuto skutečnost o sobě znát, aby člověka v životě kromě samotné ADHD nebrzdily navíc pocity viny a nerealistická očekávání. Zejména jsem se přestala ze svých potíží obviňovat (to je důležitá rada, kterou dostanete hned ze začátku), pocit viny kupodivu vůbec nepřispívá ke zlepšení. Vyšetřující psycholog vás soudit nebude, můžete jeho návštěvou jen získat.“

„Z dnešního pohledu bych pomoc vyhledal dříve a trochu mě to mrzí, že nepřišla dřív, protože všechny věci v životě by byly snazší a lepší. Byl to takový boj a bude to tak celý život, ale je dobré mít někoho po svém boku, protože jinak to je k zbláznění“, uvedl pan Jakub.

Co s tím?

„Najít odborníka se zkušeností s ADHD v dospělosti v blízkosti Vašeho bydliště ale nemusí být jednoduché. Věnujte tomu potřebný čas. Hledejte informace, vzdělávejte se. Pokud potřebujete kvůli diagnostice cestovat na druhý konec republiky, udělejte to. Nenechte se odradit ani svými blízkými a ani svým psychiatrem, který může z neznalosti problematiky Vaše problémy bagatelizovat, nebo špatně diagnostikovat“, vzkazuje pan Dobroslav všem váhajícím. V tomto případě nechceme přehlížet ani rodinu, která se obává o svého člena, či přítele: „Buďme k sobě upřímní. Nebojme se svých pocitů a naučme se je pojmenovávat. Naučme se je sdílet se svými nejbližšími. Buďme připraveni na odmítnutí. A naučme se odpouštět. Hledejme dobrou vůli a snažme si ji ukázat. Nevzdávejme to!“ dodává pan Dobroslav.

Autor: Marie Eliášová a klienti Komplexního programu pro dospělé s ADHD (Nepozorní). 2019.

Co nabízíme

  • Vstupní vyšetření a program
  • Skupinová setkání
  • EEG biofeedback
  • Mindfulness
  • Kognitivní trénink
  • Profesní a studijní poradenství
  • Testování na SPU
  • Nutriční poradenství

V současné době je kapacita vyšetření zcela naplněna, nové klienty nyní nemůžeme přijímat. Děkujeme za pochopení. O změnách Vás budeme informovat na těchto stránkách. Pokud jste absolvovali vyšetření na ADHD v dospělosti u psychiatra nebo klinického psychologa jinde, kontaktujte nás.

Klientům poskytujeme placené služby. Pro bližší informace a objednání nás kontaktujte na nepozorni@gmail.com.

Vstupní vyšetření v našem programu je psychologické diagnostické vyšetření na ADHD v dospělosti, cílené na posouzení závažnosti potíží a doporučení k další péči dle Vašich individuálních potřeb. Vyšetření je vedeno klinickým psychologem. S výsledky vyšetření Vás psycholog seznámí na místě, písemná zpráva není součástí, vyhotovujeme ji pouze na vyžádání psychiatra. Vyšetření trvá 2-3 hodiny a jeho absolvování je předpokladem pro využití dalších služeb: skupinová setkání, EEG biofeedback, mindfulness, trénink kognitivních funkcí a denní režim, poradenství k profesním a studijním předpokladům, testování na specifické poruchy učení v dospělosti, nutriční poradenství.


Obsahem skupinových setkání je edukace o ADHD v dospělosti, nácvik relaxačních technik, metody efektivního plánování pro oblasti studijních či pracovních úkolů a sociálních vztahů. Vycházíme z poznatků osvědčených dlouhodobou praxí a výzkumem, a využíváme technik, které jsou zaměřeny specificky pro dospělé s ADHD. Setkání skupiny je 1x za 14 dnů. Základní balíček zahrnuje 5 skupin. Na skupině je maximálně 5 účastníků.

Jedná se o tréninkovou metodu učení mozku na základě biologické zpětné vazby, kdy se za pomoci přístroje učíte vylaďovat své mozkové vlny. Zpětná vazba je zobrazena v podobě jednoduché videohry. Pravidelný EEG biofeedback trénink přispívá u větší části klientů s ADHD k lepší regulaci nálad, zlepšení kvality spánku, zmírnění fyzického a psychického napětí, zlepšení koncentrace. Míra pociťovaných změn je však velmi individuální. Pro účinnost tréninku je nutné absolvovat pravidelně, bez delšího přerušení, minimálně 10 sezení. Významné a udržitelné zlepšení je možné očekávat až po 20 a více sezeních.

Mindfulness (všímavost) je forma mentálního tréninku, kde si záměrně uvědomujete, co a proč právě děláte a cíleně toto dění pozorujete. Věnováním se mindfulness a jeho technikám rozvíjíte pozornost k sobě samému, nehodnotící a neposuzující přístup k věcem, lidem, ale i pocitům a myšlenkám. Učíte se si všímat svých emočních i myšlenkových vzorců, empatii k sobě a k druhým, zdravému odstupu od problémů a jejich zvládání. Stejně jako každé cvičení i mindfulness vyžaduje pravidelnost. Jde o 8 online hodinových setkání v průběhu 8 týdnů.

Kognitivní trénink spočívá v posilování kognitivních funkcí, tzn. myšlenkových procesů, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se, řešit problémy. Jedná se zejména o posilování kapacity pracovní paměti a pozornosti. Konkrétní metodou je počítačový program, s kterým pracujete doma, zpravidla 3x týdně, minimálně po dobu 4 týdnů. Trenér s Vámi na vstupní konzultaci vypracuje individuální plán. Součástí je podpora při plánování denního režimu a pracovních i osobních aktivit. Základní balíček obsahuje vstupní a závěrečné sezení, 3 online konzultace v průběhu, tréninkový program. Možné je také využít samostatné konzultace k dennímu režimu, bez kognitivního tréninku.

Poradenství k profesním a studijním předpokladům: Součástí je série dotazníkových testů, zaměřených především na profesní charakteristiky, styly jednání, motivaci k výkonu a strukturu inteligence. Testování je v rozsahu 2-3 hodin. Poté s Vámi specializovaný psycholog zkonzultuje výsledky, Vaši individuální situaci a možnosti dalšího profesního směřování. Jedná se o 1-2 konzultace dle Vašich potřeb.

Testování slouží ke zjištění přítomnosti a míry specifických poruch učení jako je např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod. Celé sezení trvá 3 hodiny a obsahuje vyhodnocení a zkonzultování výsledků.

Poradenství zahrnuje 1 konzultaci s nutričním terapeutem a vypracování individuálního jídelníčku.