Komplexní program pro dospělé s ADHD


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008190
Grantová podpora 1.8. 2018 - 31. 7. 2020.

Program zahrnuje psychologické vyšetření a návazné služby pro dospělé s ADHD - skupinová setkání, kognitivní trénink, profesní a studijní poradenství, rodinné a sociální poradenství. Od září 2019 bude zařazen EEG biofeedback. Všechny služby jsou pro klienty v projektu zdarma.

Realizuje E-clinic, z.ú.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Co nabízíme

  • Vyšetření
  • Skupiny
  • Kognitivní trénink
Velice se omlouváme, kapacity programu jsou aktuálně naplněny. Doporučujeme proto vyhledejte ambulanci klinického psychologa ve Vaší spádové oblasti

Vyšetření na přítomnost ADHD v dospělosti poskytuje klinický psycholog, zpravidla trvá 3-4 hodiny. V případě komorbidních psychiatrických onemocnění či potřeby farmakoterapie je nutné i psychiatrické vyšetření.

Cílené psychologické vyšetření a návazné služby pro dospělé s ADHD (dle individuálních potřeb klienta se jedná např. o skupinová setkání, kognitivní trénink, profesní, rodinné a sociální poradenství), nabízíme v rámci projektu "Komplexní program pro dospělé s ADHD", který je spolufinancován Evropskou unií (Evroský sociální fond - Operační program Zaměstnanost). Realizátorem je E-clinic, z.ú. Pro klienty jsou v rámci projektu služby zdarma.
Skupinový program trvá 3 měsíce a zahrnuje šest setkání. Obsahuje edukaci, skupinová setkání, nácvik relaxace, metody plánování pro oblasti pracovních (studijních) úkolů, mezilidských vztahů a zajištění dobré nálady. Vzájemné sdílení informací o ADHD/ADD a strategiích, jak s touto poruchou žít, se ukazuje jako velmi užitečné.

Většina zájemců o účast ve skupině nejprve absolvuje psychologické vyšetření zaměřené na přítomnost ADHD/ADD v dospělosti. Dle výsledků vyšetření volíme vhodný způsob či kombinaci terapeutických postupů (farmakoterapie, individuální poradenství, podpůrné skupiny, kognitivní trénink).
V rámci programu můžete absolvovat trénink kognitivních funkcí jako je pracovní paměť a pozornost. Bližší informace se dozvíte na vstupním vyšetření, trénink můžete vyzkoušet zde: www.nepozorni.brainjogging.cz