Komplexní program pro dospělé s ADHD


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008190

Grantová podpora 1.8. 2018 - 30. 9. 2020.

Program zahrnoval psychologické vyšetření a návazné služby pro dospělé s ADHD - skupinová setkání, kognitivní trénink, profesní a studijní poradenství, EEG biofeedback.

Všechny služby byly pro klienty v projektu zdarma. Klient absolvoval 40 hodin podpory.

Po skončení grantového projektu poskytujeme klientům placené služby