Ohlasy klientů na program Nepozorní

Na zkušenosti se ptáme paní Kateřiny, pana Dobroslava a pana Jakuba, klientů, kteří využívají služeb programu Nepozorní (Komplexní program pro dospělé s ADHD).

Setkali jste se někdy s podobným programem?

Jakub: „Nesetkal, vlastně asi jenom na nějakých amerických stránkách. To je asi vše."

Dobroslav: „V České republice zcela jistě ne. Myslím, že i optikou vyspělých států, kde jsou již s problematikou dospělých s ADHD dále, neexistuje program, který by byl takto komplexní. Navíc je díky podpoře z fondů EU pro účastníky zdarma."

Kateřina: „Nesetkala, ale zároveň jsem je nikdy nevyhledávala. Jsem ráda, že dnešní doba podobné programy nabízí. Vím, že lidé o generaci starší takové možnosti neměli. Co je pro mne důležité je, aby mne někdo na takové služby nasměroval, aby provedl ten předvýběr a poradil mi, co je pro mě vhodné. A nevadilo by mi si takové služby částečně či plně hradit."

V čem shledáváte největší výhody tohoto programu?

Kateřina: „Je celostní. Psycholog, který program vede, provádí počáteční vyšetření, může doporučit psychiatra (například medikaci předepisuje výhradně psychiatr) a stejný psycholog vede skupinovou terapii a posílá vás dle vašeho výběru v rámci rozsahu programu na další vyšetření a trénink. Nemusela jsem hledat žádné služby jinde.“

Dobroslav: „Největší výhoda tohoto programu je v tom, že vůbec vznikl. Problém dospělých s ADHD se týká daleko většího počtu lidí, než si možná myslíme. Je hodně těch, kteří nemají, kam se obrátit o pomoc a možná ani nerozumí tomu, co se s nimi děje, v čem spočívají jejich obtíže. Tato zkušenost přináší velkou úlevu, kterou lidi s ADHD v běžném světě zaměřeném na výkon a výsledky, nemohou zažít nebo jen velmi zřídka.“

Jakub: „V tom, že vás někdo zastřešuje. Když jsem si zkoušel nechat nasadit medikaci tak mi čeští psychiatři řekli, že je to hloupost. Vlastně jsem na to nejdříve dostal úplně zbytečná antidepresiva. Je skvělé, že je možné se na někoho tady v Čechách obrátit, kdo tomu rozumí. Vlastně i píše doporučení, také že vznikl ten program. Člověk se pak dostane ke službám, ke kterým by se normálně jako student nedostal."

Jaké služby jste již využili?

Jakub: „Docházel jsem na skupiny, pracovní poradenství a dnes jsem měl výživové poradenství. To bylo všechno super. Čeká mě biofeedback. Zajímal by mě také kognitivní trénink.“

Dobroslav: „Velká skupina byla úvodním programem, na který jsem se moc těšil. Měla to být moje první zkušenost s terapeutickou skupinou dospělých s ADHD. Myslím, že to, co je možné zažít v takové skupině, nezažijí lidi s ADHD nikde jinde, možná ani ve své rodině. Velmi příjemné bylo i první setkání malé skupiny, na které jsem dorazil jenom já, a tak jsem měl exkluzivní prostor jenom sám pro sebe. Malá skupina má velkou výhodu v tom, že máte větší prostor, a můžete tak jít více do hloubky. A taky profesní poradenství, z kterého následně po testování a rozhovoru vyplynuly konkrétní závěry a doporučení, kam mám směrovat svoji energii, kde hledat svoje další uplatnění. Musím říct, že tolik empatie a pochopení nahuštěno do relativně krátkém čase je ne jenom poučné, ale i velmi povzbuzující."

Měli byste zájem o podobné služby i nadále?

Jakub: „Určitě ano. Stoprocentně, je to dobrý „maják“. Protože člověk se jinak velmi rychle ztrácí v takové mlze.“

Dobroslav: „Určitě ano. Život s ADHD je dennodenní boj se sebou samým, ale často i se svým okolím. Mít možnost obrátit se na odborníky, kteří Vám rozumí, znají Vás a mají tu nejlepší vůli Vám pomoct, je někdy opravdu život zachraňující.“

Jak hodnotíte jednotlivé aktivity programu?

Jakub: „Profesní poradenství bylo asi nejpřínosnější. To si myslím, že by pomohlo každému člověku. To mi dalo dost jasný směr, vytáhlo mě to, dost jsem se předtím plácal. Nevěděl jsem co se sebou. Ale rozhodně i skupinky, tam se zadávají různé věci a člověk na to musí myslet.“

Kateřina: „Skupiny i pracovní poradenství mi přišly velmi přínosné. Každé jiným způsobem. Na biofeedback se moc těším, slyšela jsem samé kladné ohlasy. Pokud jsem cítila, že mi nějaká služba už podle popisu nesedí (v mém případě kognitivní trénink), nevybrala jsem si ji.“

Dobroslav: „Zatím bylo nejzajímavější asi profesní poradenství. Celá rodina čekala, jaký bude výstup. Když mi bylo potvrzeno, že cesta, kterou bych se měl vydat je ta, o které intenzivně přemýšlím, bylo pro mě jednodušší moje záměry obhájit. Nicméně, záměry jsou jedna věc a jejich naplnění věc druhá.“

Autor: Marie Eliášová a klienti Komplexního programu pro dospělé s ADHD (Nepozorní). 2019.

Co nabízíme

  • Vstupní vyšetření a program

Grantový projekt skončil 30.9. 2020, jeho kapacita byla plně obsazena. Po skončení projektu dále poskytujeme placené služby. Pro bližší informace nás kontaktujte na nepozorni@gmail.com.

Vyšetření na přítomnost ADHD v dospělosti poskytuje klinický psycholog, zpravidla trvá 3-4 hodiny. V případě komorbidních psychiatrických onemocnění či potřeby farmakoterapie je nutné i psychiatrické vyšetření.
Návazné služby pro dospělé s ADHD v našem programu: dle individuálních potřeb klienta se jedná o skupinová setkání, kognitivní trénink, profesní a studijní poradenství, EEG biofeedback, nutriční poradenství.