Udělejte první krok

Udělat první krok a odhodlat se k návštěvě odborníka je často velice složitý a zdlouhavý proces. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Vám představit několik příběhů těch, kteří se odhodlali a pomoc vyhledali a byli diagnostikováni s ADHD.

Na začátek je vhodné uvést, že požádat o odborné posouzení potíží je krok statečný, ve kterém je patrné úsilí o zlepšení. Nejedná se tedy o snahu „získat“ diagnózu jakožto „výmluvu“ pro své chování, jak by mohlo být okolím klienta mylně vykládáno. Na základě diagnostiky je však možné získat vysvětlení pro své dlouhotrvající potíže a s pomocí odborníka se je učit zvládat.

Číst dál: Udělejte první krok

Ohlasy klientů na program Nepozorní

Na zkušenosti se ptáme paní Kateřiny, pana Dobroslava a pana Jakuba, klientů, kteří využívají služeb programu Nepozorní (Komplexní program pro dospělé s ADHD).

Setkali jste se někdy s podobným programem?

Jakub: „Nesetkal, vlastně asi jenom na nějakých amerických stránkách. To je asi vše."

Dobroslav: „V České republice zcela jistě ne. Myslím, že i optikou vyspělých států, kde jsou již s problematikou dospělých s ADHD dále, neexistuje program, který by byl takto komplexní. Navíc je díky podpoře z fondů EU pro účastníky zdarma."

Číst dál: Ohlasy klientů na program Nepozorní

Rozhovor s paní Kateřinou, klientkou programu Nepozorní

Paní Kateřino, v kolika letech jste u sebe začala pozorovat příznaky ADHD? Upozornilo Vás okolí?

Příznaky ADHD jsem u sebe začala pozorovat už na základní škole, v podstatě tehdy, kdy jsem měla poprvé za něco odpovědnost - za klíče a své věci, za zamknutí domova, nákup či známky ve škole – tehdy a ještě dlouho poté jsem si ale své problémy s ADHD ani jinou poruchou nespojovala

Číst dál: Rozhovor s paní Kateřinou, klientkou programu Nepozorní

Co nabízíme

  • Vstupní vyšetření a program
  • Skupinová setkání
  • EEG biofeedback
  • Mindfulness
  • Kognitivní trénink
  • Profesní a studijní poradenství
  • Testování na SPU
  • Nutriční poradenství

V současné době je kapacita vyšetření zcela naplněna, nové klienty nyní nemůžeme přijímat. Děkujeme za pochopení. O změnách Vás budeme informovat na těchto stránkách. Pokud jste absolvovali vyšetření na ADHD v dospělosti u psychiatra nebo klinického psychologa jinde, kontaktujte nás.

Klientům poskytujeme placené služby. Pro bližší informace a objednání nás kontaktujte na nepozorni@gmail.com.

Vstupní vyšetření v našem programu je psychologické diagnostické vyšetření na ADHD v dospělosti, cílené na posouzení závažnosti potíží a doporučení k další péči dle Vašich individuálních potřeb. Vyšetření je vedeno klinickým psychologem. S výsledky vyšetření Vás psycholog seznámí na místě, písemná zpráva není součástí, vyhotovujeme ji pouze na vyžádání psychiatra. Vyšetření trvá 2-3 hodiny a jeho absolvování je předpokladem pro využití dalších služeb: skupinová setkání, EEG biofeedback, mindfulness, trénink kognitivních funkcí a denní režim, poradenství k profesním a studijním předpokladům, testování na specifické poruchy učení v dospělosti, nutriční poradenství.


Obsahem skupinových setkání je edukace o ADHD v dospělosti, nácvik relaxačních technik, metody efektivního plánování pro oblasti studijních či pracovních úkolů a sociálních vztahů. Vycházíme z poznatků osvědčených dlouhodobou praxí a výzkumem, a využíváme technik, které jsou zaměřeny specificky pro dospělé s ADHD. Setkání skupiny je 1x za 14 dnů. Základní balíček zahrnuje 5 skupin. Na skupině je maximálně 5 účastníků.

Jedná se o tréninkovou metodu učení mozku na základě biologické zpětné vazby, kdy se za pomoci přístroje učíte vylaďovat své mozkové vlny. Zpětná vazba je zobrazena v podobě jednoduché videohry. Pravidelný EEG biofeedback trénink přispívá u větší části klientů s ADHD k lepší regulaci nálad, zlepšení kvality spánku, zmírnění fyzického a psychického napětí, zlepšení koncentrace. Míra pociťovaných změn je však velmi individuální. Pro účinnost tréninku je nutné absolvovat pravidelně, bez delšího přerušení, minimálně 10 sezení. Významné a udržitelné zlepšení je možné očekávat až po 20 a více sezeních.

Mindfulness (všímavost) je forma mentálního tréninku, kde si záměrně uvědomujete, co a proč právě děláte a cíleně toto dění pozorujete. Věnováním se mindfulness a jeho technikám rozvíjíte pozornost k sobě samému, nehodnotící a neposuzující přístup k věcem, lidem, ale i pocitům a myšlenkám. Učíte se si všímat svých emočních i myšlenkových vzorců, empatii k sobě a k druhým, zdravému odstupu od problémů a jejich zvládání. Stejně jako každé cvičení i mindfulness vyžaduje pravidelnost. Jde o 8 online hodinových setkání v průběhu 8 týdnů.

Kognitivní trénink spočívá v posilování kognitivních funkcí, tzn. myšlenkových procesů, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se, řešit problémy. Jedná se zejména o posilování kapacity pracovní paměti a pozornosti. Konkrétní metodou je počítačový program, s kterým pracujete doma, zpravidla 3x týdně, minimálně po dobu 4 týdnů. Trenér s Vámi na vstupní konzultaci vypracuje individuální plán. Součástí je podpora při plánování denního režimu a pracovních i osobních aktivit. Základní balíček obsahuje vstupní a závěrečné sezení, 3 online konzultace v průběhu, tréninkový program. Možné je také využít samostatné konzultace k dennímu režimu, bez kognitivního tréninku.

Poradenství k profesním a studijním předpokladům: Součástí je série dotazníkových testů, zaměřených především na profesní charakteristiky, styly jednání, motivaci k výkonu a strukturu inteligence. Testování je v rozsahu 2-3 hodin. Poté s Vámi specializovaný psycholog zkonzultuje výsledky, Vaši individuální situaci a možnosti dalšího profesního směřování. Jedná se o 1-2 konzultace dle Vašich potřeb.

Testování slouží ke zjištění přítomnosti a míry specifických poruch učení jako je např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod. Celé sezení trvá 3 hodiny a obsahuje vyhodnocení a zkonzultování výsledků.

Poradenství zahrnuje 1 konzultaci s nutričním terapeutem a vypracování individuálního jídelníčku.